Đăng ký tài khoản LVS788

Người chơi đăng ký tài khoản đại lý Tong.bet thành công sẽ được hệ thống tự động cấp tài khoản LVS788

Đăng ký tài khoản đại lý Tong.bet

Quý khách truy cập web Tong.bet bấm Đăng ký và điền thông tin vào bảng thông tin sau:

  • Tên tài khoản: Tạo tên tài khoản tùy ý muốn
  • Mật khẩu: Đặt mật khẩu cho tài khoản đại lý của bạn
  • Họ tên: Điền họ tên của bạn
  • Số điện thoại: Điền đầy đủ chính xác số điện thoại của bạn
  • Email: Điền theo cú pháp sđ[email protected]

Đăng ký tài khoản đại lý Tong.bet

Thiết lập tài khoản LVS788

Chọn nhà cái

Tong.bet là đại lý ủy quyền của 4 nhà cái lớn nên bạn cần chọn vào đúng nhà cái LVS788 để hệ thống hiểu và cấp đúng tài khoản

Chọn giá điểm

Việc chọn giá điểm giống như bạn đổi chip tại sòng bạc. Hiện tại có 4 mức giá để bạn có thể chọn. Quý khách tùy ý chọn 1 trong 4 mức giá để thiết lập tài khoản

Thiết lập tài khoản LVS788

Nhận tài khoản LVS788

Sau khi xác minh thông tin là chính xác hệ thống sẽ báo đăng ký tài khoản đại ký thành công và hiện thông tin tài khoản nhà cái LVS788 ngay tại màn hình.

Nhận tài khoản LVS788